Volg ons ook op: Google+
Nestas Communicatie

Vanaf nu te bestellen: de Huurkrant 2018! Bestel 'm nu en u heeft de krant begin april 2018 in huis, op tijd om mee te sturen met het huurverhogingsvoorstel
Fris uw kennis op over de huursombenadering en huurverhoging 2018! Kom naar een van de informatiebijeenkomsten in januari. Aanmelden kan nog!
Volg ook een van onze cursussen op het terrein van de volkshuisvesting of een van onze vaardigheidstrainingen! >> Kijk voor ons aanbod op CorporatieCursussen.nl, een label van Nestas communicatie
Behaal ook die 108 PE-punten voor eind 2017! Meld u aan op CorporatieCollege.nl voor een van onze inhoudelijke sterke sessies over relevante thema's speciaal voor bestuurders en RvC-leden van corporaties
Kopijservice Online: een handig hulpmiddel voor website, Facebook, Twitter en bewonersblad! Neem een abonnement en download onbeperkt artikelen, foto’s, cartoons, strips en puzzels.

Cursusreeks Verhuur van zorgwoningen


Als vervolg op de Kennisprogramma’s Extramuralisering - in 2014 en 2015 georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) en Nestas communicatie - zet Nestas communicatie deze reeks sinds 2016 voort onder de naam Cursusreeks Verhuur van zorgwoningen. De cursussen bieden, veelal met dezelfde docenten als voorheen, in een halve dag verdieping op actuele thema’s rond extramuralisering en het verhuren van zorgwoningen.

Veel zorgorganisaties hebben inmiddels stappen gezet in het scheiden van wonen en zorg. Zij ontwikkelen nieuwe vormen van verzorgd wonen en doen ervaring op met het verhuren van zorgwoningen. Toch zijn er nog veel vragen, ervaart men knelpunten of is verdieping gewenst. Tegen dit licht organiseren wij de volgende cursussen:

Huurrecht voor zorgorganisaties 
Dinsdagmiddag 17 april 2018, Mercure Hotel Amersfoort
Donderdagmiddag 27 september 2018, Mercure Hotel Amersfoort
Dinsdagmiddag 4 december 2018, Mercure Hotel Amersfoort

Vanwege de extramuralisering verhuren veel zorgorganisaties zelf hun woningen aan extramurale klanten. Met welke juridische aspecten krijgt u dan te maken? Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de uitgangspunten van het huurrecht en de aard en inhoud van de individuele huurovereenkomst. Daarnaast leert u de specifieke (huurrechtelijke) regelgeving kennen die van toepassing is in de huurrelatie tussen een zorgorganisatie en een cliënt. 
Docent: Tanja de Groot (17/4 en 4/12/2018) of Georgie Geurts (4/12/2017, 27/09/2018)

Huur(prijs)beleid voor zorgorganisaties 
Dinsdagmiddag 29 mei 2018, Mercure Hotel Amersfoort
Dinsdagmiddag 27 november 2018, Mercure Hotel Amersfoort

Deze cursus biedt u een gedegen verdieping op het beleidsterrein van huurbeleid en -prijzen. De docenten laten u de verschillende aspecten van de materie zien: enerzijds de kant van wet- en regelgeving en de beleidskeuzes waar een zorgorganisatie zich voor gesteld ziet, anderzijds de verbinding met de dagelijkse praktijk.
Docenten: Hilma Bolsman en Margrieta Haan


Woningwaardering (WWS) voor de zorg 
Donderdagmiddag 14 juni 2018, Mercure Hotel Amersfoort
Dinsdagmiddag 16 oktober 2018, Mercure Hotel Amersfoort


Veel zorgorganisaties gaan de woningen in hun verzorgingshuizen rechtstreeks verhuren aan bewoners. Welke huurprijs kunt u dan vragen en hoe berekent u deze? In één middag krijgt u inzicht in de woningwaardering voor zorgwoningen, zodat u de woningen met de goede prijs in de markt zet. U gaat ook aan de slag met het maken van een puntenberekening, waarbij alle aandachtspunten rondom zorgwoningen nogmaals naar voren komen.
Docent: Margrieta Haan

Lokale samenwerking rondom zorg 
Donderdagmiddag 28 juni 2018, Mercure Hotel Amersfoort

In één middag krijgt u inzicht in de lokale samenwerking rondom zorgdoelgroepen. Deze cursus helpt om de thema’s en verantwoordelijkheden inzichtelijk te krijgen die lokaal een rol spelen. Met name omgaan rondom overlast, verwarde personen, veiligheidsissues krijgen hierbij een belangrijke nadruk. 
Docent: Margrieta Haan
Wat anderen over ons zeggen

"Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag. Het was tip-top verzorgd, goed voorbereid en ook inhoudelijk hebben jullie een uitstekende en inspirerende dag in elkaar gezet. Danielle, jouw dagvoorzitterschap was uitstekend, inhoud, timing, gesprekken met de sprekers en de zaal etc. Hartelijk dank! Complimenten en dank! + ook aan iedereen achter de schermen bij Nestas die dit mogelijk hebben gemaakt."

Gemeente Almere
Goud in Almere, 18 januari 2017

 

CRKBO geregistreerd
Nestas communicatie is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Wij mogen PE-punten toekennen aan cursussen en bijeenkomsten voor directeur-bestuurders en toezichthouders.Jool Hulstraat 1 - 1327 HB Almere - Tel: (036) 530 77 00 - E: nestas@nestas.nl - Algemene voorwaarden