Volg ons ook op: Google+
Nestas Communicatie

Behaal ook die 108 PE-punten voor eind 2017! Meld u aan op CorporatieCollege.nl voor een van onze inhoudelijke sterke sessies over relevante thema's speciaal voor bestuurders en RvC-leden van corporaties
Volg ook een van onze cursussen op het terrein van de volkshuisvesting of een van onze vaardigheidstrainingen! >> Kijk voor ons aanbod op CorporatieCursussen.nl, een label van Nestas communicatie
Kopijservice Online: een handig hulpmiddel voor website, Facebook, Twitter en bewonersblad! Neem een abonnement en download onbeperkt artikelen, foto’s, cartoons, strips en puzzels.

Huur(prijs)beleid voor zorgorganisaties

Verzorgingshuizen worden extramuraal gemaakt en veel zorgorganisaties gaan voor het eerst zorgwoningen verhuren. Welke besluiten dient u te nemen en welke vraagstukken komen er op u af?  

In deze cursus maakt u kennis met de belangrijkste aspecten van het huur(prijs)beleid, de beleidskeuzes die zorgorganisaties kunnen maken en met de praktische invulling ervan.

Maak kennis met de vele aspecten van het huur(prijs)beleid
De verhuur van zorgwoningen roept veel vragen op rond huurprijzen, servicekosten en het huurbeleid van de verhuurder. Een paar voorbeelden:

• Wat is het verschil tussen sociale en gereguleerde verhuur van woningen?
Wanneer is het een zelfstandige woning en wat zijn de gevolgen hiervan?
Wat valt er onder de (woon)servicekosten en hoe ga je om met dienstverleningsaspecten?
Behandeling van de hoofdlijnen van het Woningwaarderingsstelsel
Wanneer moet de verhuurder overleg plegen met de huurdersorganisatie? En hoe verhoudt dit zich tot de cliëntenraad?
Hoe houd ik rekening met betaalbaarheid van een woning voor de huurder bij woningtoewijzing?

Deze vragen en nog veel meer onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus.


De cursus 'Huur(prijs)beleid voor zorgorganisaties' behoort tot de cursusreeks Verhuur van zorgwoningen van Nestas communicatie. Deze reeks is een vervolg op de Kennisprogramma’s Extramuralisering - in 2014 en 2015 georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ).

Deze cursus biedt u een gedegen verdieping op het beleidsterrein van huurbeleid en -prijzen. De docenten laten u de verschillende aspecten van de materie zien: enerzijds de kant van wet- en regelgeving en de beleidskeuzes waar een zorgorganisatie zich voor gesteld ziet, anderzijds de verbinding met de dagelijkse praktijk. Er is veel ruimte voor interactie, het stellen van uw vragen en het uitwisselen van ervaringen.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

Hoofdlijnen van de huurprijsregels met onder andere aandacht voor het onderscheid tussen sociale en geliberaliseerde woningen, de jaarlijkse huurverhoging, de rol van de Huurcommissie;

Verschil tussen zelfstandige en onzelfstandige woonruimte met aandacht voor het woningwaarderingsstelsel, Warmtewet, verhuurdersheffing en huurtoeslag;

Servicekosten met aandacht voor de componenten wonen en dienstverlening (mag de receptie verrekend worden, of de alarmering?) en de eindafrekening;

Betaalbaarheid van het wonen met aandacht voor huurtoeslag en actuele discussies;

Overleg tussen verhuurder en huurdersorganisatie / cliëntenorganisaties.

Omschrijving
Huur(prijs)beleid voor zorgorganisaties

Locatie
Mercure hotel Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
3812 PA, Amersfoort

Ontvangst vanaf 12.30 uur met een inlooplunch. Aanvang cursus 13.00 uur. Eindtijd cursus ongeveer 17.00 uur.

Doelgroep
Management, managers vastgoed/facilitair, beleidsbeslissers en beleidsadviseurs van zorgorganisaties.

Docenten
De cursus wordt verzorgd door Hilma Bolsman van Huurbeleid en Meer en Margrieta Haan.

Hilma is de deskundige bij uitstek op het terrein van huur(prijs)beleid, woningmarkt, woonlasten en de verhouding tussen huurders en verhuurder. Zij was betrokken bij alle belangrijke wijzigingen in het huur- en woonlastenbeleid van de afgelopen vijftien jaar. Als eigenaar en zelfstandig consultant van 'Huurbeleid en Meer' zet zij haar kennis en ervaring in voor het geven van training en adviezen.

Margrieta heeft een eigen adviesbureau en ondersteunt corporaties en zorgorganisaties. Haar ervaring als manager Wonen bij woningcorporatie Viveste in Houten zet ze nu vooral in voor zorgaanbieders die vanwege extramuralisering het verhuurproces vormgeven. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met het in de markt zetten van all-inclusive woonzorgconcepten, waaronder bij Rivas Zorggroep.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen € 295 per persoon, inclusief inlooplunch, koffie, thee en exclusief BTW.

Aanmelden
U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus.

Annuleren
U kunt schriftelijk en kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de cursus. Bij annulering binnen 14 dagen, brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur voor aanvang van de cursus of bij niet verschijnen, brengen wij u de volledige deelnamekosten in rekening. U krijgt dan wel de documentatie toegezonden (dit geldt ook voor annuleringen binnen 14 dagen). U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Organisatie
Nestas communicatie, Esther Rijken
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken op telefoonnummer (036) 530 77 00) en per email via nestas@nestas.nl 

U kunt zich niet aanmelden voor de cursus Huurprijsbeleid voor zorgorganisaties.Wat anderen over ons zeggen

"Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag. Het was tip-top verzorgd, goed voorbereid en ook inhoudelijk hebben jullie een uitstekende en inspirerende dag in elkaar gezet. Danielle, jouw dagvoorzitterschap was uitstekend, inhoud, timing, gesprekken met de sprekers en de zaal etc. Hartelijk dank! Complimenten en dank! + ook aan iedereen achter de schermen bij Nestas die dit mogelijk hebben gemaakt."

Gemeente Almere
Goud in Almere, 18 januari 2017

 

CRKBO geregistreerd
Nestas communicatie is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Wij mogen PE-punten toekennen aan cursussen en bijeenkomsten voor directeur-bestuurders en toezichthouders.Jool Hulstraat 1 - 1327 HB Almere - Tel: (036) 530 77 00 - E: nestas@nestas.nl - Algemene voorwaarden