Huurkrant 2020

6,6% stijgen. Voor de meeste huurders geldt het maximum van 5,1%. Huurders met een wat hoger inkomen kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 6,6%. Dat heet een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ (zie het kader onder aan deze pagina). Niet alle woningcorporaties kiezen daarvoor. Huurverhoging 2020 Wat betekent dat voor u? Gaat de huur van uw woning vanaf juli 2020 omhoog? U ontvangt daarover een brief van uw woningcorporatie. Daarin staat of uw huur stijgt. En hoeveel. Uw verhuurder mag de huur van sociale huurwoningen elk jaar verhogen. De overheid bepaalt hoeveel de huur maximaal mag stijgen. Woningcorporaties kunnen er ook voor kiezen de huur minder te verhogen. Hoeveel gaat uw huur omhoog? De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2020 maximaal 5,1% of Het huurverhogingsvoorstel Elk jaar ontvangt u van uw verhuurder een brief. Daarin staat uw huurverhoging per 1 juli. Dit is het huurverhogingsvoorstel. U ontvangt de brief vóór 1 mei, minstens twee maanden voordat uw huur omhoog gaat. Wat moet er in deze brief staan: • uw huidige huur en uw nieuwe kale huur (dus zonder servicekosten) • het percentage of bedrag van de huurverhoging • de datum waarop de huurverhoging ingaat • hoe u bezwaar maakt en wanneer u dat moet doen (zie pagina 4 van deze Huurkrant) Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet er bij de brief een huishoudverklaring van de Belastingdienst zitten. In die verklaring staat dat uw huishoudinkomen in 2018 hoger was dan € 43.574. De huur van een sociale huurwoning mag overigens nooit hoger worden dan de maximale huur volgens het puntensysteem voor sociale huurwoningen (het zogeheten woningwaarderingsstelsel). Verschillen kleiner Niet alle huurders krijgen dezelfde huurverhoging. Soms heeft een huurder die er al heel lang woont een veel lagere huur dan de buren die er pas wonen. Woningcorporaties kunnen dat verschil stapsgewijs kleiner maken. De huur voor het huis met de lage huur gaat dan wat meer omhoog. Huurkrant 2020 2 Kunt u huurtoeslag krijgen? Mevrouw Elsthout verhuisde van groot naar beter 4 Wat als u duur woont? Bezwaar maken tegen huurverhoging Deze krant gaat over zelfstandige sociale huurwoningen. Heeft uw woonruimte geen eigen voordeur, huisnummer, toilet en keuken? Dan gelden andere regels. Vraag uw verhuurder ernaar. Huurverhoging en inkomen: welke huurverhoging kunt u krijgen? *De overheid kijkt naar het totale huishoudinkomen over 2018. Het inkomen van alle mensen die op het adres wonen telt mee. Van jongeren die op 1 januari 2020 nog geen 23 waren, telt alleen het inkomen boven € 20.450 mee. Huishoudens met een jaarinkomen* tot en met € 43.574 kunnen maximaal een huurverhoging krijgen van 5,1% (de inflatie plus 2,5%). Als uw woningcorporatie daarvoor kiest, gaat de huur voor huishoudens met een jaarinkomen* boven € 43.574 maximaal 6,6% omhoog (de inflatie plus 4%). Is uw inkomen hoger dan € 43.574? De huurverhoging van 6,6% geldt niet als uw huishouden bestaat uit 4 of meer mensen of als iemand in uw huishouden de AOW- leeftijd heeft. Ook sommige chronisch zieken en gehandicapten krijgen geen hogere huurverhoging. In deze gevallen is de huurverhoging maximaal 5,1%. Let op! Max 5,1% Max 6,6% < € 43.574 > € 43.574

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgxOTE=