Huurkrant 2020

4 © Aedes vereniging van woningcorporaties en Nestas communicatie Teksten: Aedes vereniging van woningcorporaties en Nestas communicatie Vormgeving: TypoDynamo.nl Druk: Joh. Enschedé Amsterdam Foto’s: Katrien Mulder, Bart van Overbeeke, Vincent van den Hoogen, Simone-Michelle de Blouw De teksten in deze krant zijn een vrije weergave van de officiële regels. Bij geschillen kunnen geen rechten worden ontleend aan deze teksten. De regelingen die in deze krant worden genoemd, kunnen door aanpassing van wet- en regelgeving wijzigen. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Bezwaar maken? Alleen volgens de regels • De huurverhoging is meer dan maximaal is toegestaan. U kunt dit nagaan op www.huurverhogingscheck.nl . • De huur stijgt door de verhoging boven de maximale huur volgens het puntensysteem. U kunt dit controleren met de huurprijscheck op www.huurcommissie.nl . • In het huurverhogingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huur. • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen. U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Wanneer kan dat en hoe moet u dat doen? • U heeft het voorstel te laat ontvangen. Dus minder dan 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat. • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd vanwege ernstige gebreken en die gebreken zijn nog niet verholpen. • U betaalt een all-in prijs (kale huur plus bijvoorbeeld de servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit). De kale huur is dan niet bekend en de verhuurder mag de huur niet verhogen. U stuurt (per post of e-mail) een brief aan de verhuurder. Dit moet u doen vóór de ingangsdatum van de huurverhoging. Meestal is die datum 1 juli. De Huurcommissie heeft hiervoor een handig formulier gemaakt: zie www.huurcommissie.nl . Bezwaar gemaakt? Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar en wil hij de huurverhoging toch doorzetten? Dan moet hij de Huurcommissie om een uitspraak vragen. De Huurcommissie beoordeelt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan, mag u de oude huur blijven betalen. Maar het is wel verstandig om het geld van de huurverhoging opzij te zetten. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging wel terecht? Dan moet u alsnog de hogere huur betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (dus met terugwerkende kracht). Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u naar de rechter stappen. Ook de verhuurder kan dat doen. Dit moet binnen 8 weken na de uitspraak van de Huurcommissie gebeuren. Bezwaar zonder bezwaarschrift U kunt ook bezwaar maken door uw huurverhoging niet te betalen en geen bezwaarschrift op te sturen. Uw verhuurder moet u dan binnen 3 maanden met een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit heet de herinneringsbrief. Heeft u de aangetekende herinneringsbrief binnen 3 maanden ontvangen? Dan moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet? Dan moet u alsnog de huurverhoging betalen. Colofon Let op: Als u geen bezwaar maakt tegen de huurverhoging en de verhoging betaalt, gaat de verhuurder ervan uit dat u het met de verhoging eens bent. Een andere procedure bij ernstige gebreken Heeft u te maken met een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging? Dan kunt u ook nog in de volgende gevallen bezwaar maken: Bezwaar bij inkomensafhankelijke huurverhoging • Uw verhuurder heeft geen verklaring van de Belastingdienst meegestuurd waaruit blijkt dat uw huishoudinkomen in 2018 hoger was dan € 43.574. De huur mag dan wel maximaal 5,1% omhoog gaan. • Uw huishoudinkomen was in 2018 lager dan € 43.574. U hoeft geen inkomensgegevens bij uw bezwaar mee te sturen. De verhuurder vraagt dit na bij de Belastingdienst. • Uw huishoudinkomen is in 2019 gedaald. Dan moet u daarvan een bewijs meesturen als u bezwaar maakt. Bijvoorbeeld een jaaropgave. • Uw huishouden heeft 1 of meer bewoners die de AOW-leeftijd hebben. • Uw huishouden bestaat uit meer dan 3 mensen. • U bent chronisch ziek of gehandicapt. In sommige gevallen kunt u dan bezwaar maken tegen de inkomens­ afhankelijke huurverhoging. Heeft u dit vorig jaar al met succes gedaan? Dan moet u toch opnieuw bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ huurverhoging/vraag-en-antwoord Herstelt de verhuurder gemelde gebreken niet binnen zes weken? Dan kunt u bij de Huurcommissie om een tijdelijke huurverlaging vragen. Dit kan met het verzoekschrift Huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken voor huurders De verhuurder mag uw huur na een verzoek tot huurverlaging pas verhogen als de gebreken verholpen zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl. 1. Wanneer bezwaar maken? 2. Zo maakt u bezwaar 2020 HK177

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgxOTE=