Huurkrant 2023

HK084 Kantoor Godsplein 23 Telefoon: (0114) 37 25 25 email: info@wshulst.nl website: www.wshulst.nl Reparatieverzoeken: (0114) 37 25 27 Storingen C.V./Sanitair: (0114) 31 51 44 Spoedeisende storingen ’s avonds en in het weekend 06-10 95 34 04 Openingstijden kantoor Ma t/m do 08.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.30 uur Vrijdag is het kantoor gesloten Secretariaat Huurcommissie Postbus 16495 2500 BL Den Haag Telefoon: bel 1400 www.huurcommissie.nl Een andere procedure bij ernstige gebreken Heeft u bij uw verhuurder gemeld dat er in uw huurwoning iets beschadigd of kapot is? En repareert de verhuurder dit gebrek niet binnen 6 weken? Dan kunt u bij de Huurcommissie om een tijdelijke huurverlaging vragen. De Huurcommissie verlaagt de huur alleen als er een ernstig gebrek is. In de Gebrekencheck op www.huurcommissie.nl/gebrekencheck kunt u zien wanneer dit het geval is. Heeft u de Huurcommissie gevraagd om de huur te verlagen? Dan mag de verhuurder de huur pas verhogen als de gebreken zijn gerepareerd. 4 Bezwaar maken? Kijk eerst of dat kan Heeft u te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal € 50 of maximaal € 100? Dan kunt u ook in de volgende situaties bezwaar maken: • Uw verhuurder heeft geen verklaring van de Belastingdienst meegestuurd waaruit blijkt dat de inkomensafhankelijke huurverhoging voor u geldt. Deze verklaring stuurt uw verhuurder mee als uw huishoudinkomen in 2021 hoger was dan € 48.836 (als u alleen woont) of € 56.513 (als u met 2 of meer personen woont). Zonder deze verklaring mag de huur wel maximaal 3,1% omhoog gaan. • Uw huishoudinkomen was in 2021 lager dan € 48.836 (als u alleen woont) of € 56.513 (als u met 2 of meer personen woont). U hoeft geen inkomensgegevens bij uw bezwaar mee te sturen. De verhuurder vraagt dit na bij de Belastingdienst. • Uw huishoudinkomen is in 2022 gedaald. Stuur daarvan een bewijs mee als u bezwaar maakt. Bijvoorbeeld een jaaropgave. • U bent chronisch ziek of gehandicapt. In sommige gevallen kunt u dan bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Heeft u dit eerder al met succes gedaan? Dan moet u toch opnieuw bezwaar maken. U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Wanneer kan dat en hoe moet u dat doen? Wanneer bezwaar maken Zo maakt u bezwaar Bezwaar maken bij inkomensafhankelijke huurverhoging 2023 De meeste verhuurders houden zich bij de jaarlijkse huurverhoging aan alle regels. Bezwaar maken heeft alleen zin in de volgende situaties: • De huurverhoging is meer dan maximaal is toegestaan. Kijk voor alle regels op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ huurverhoging. • De huur stijgt door de verhoging boven de maximale huur volgens het puntensysteem. U kunt dit controleren met de Huurprijscheck op www.huurcommissie.nl/huurprijscheck. • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen. U stuurt (per post of e-mail) een brief aan de verhuurder. Dit moet u doen vóór de ingangsdatum van de huurverhoging. Meestal is die datum 1 juli 2023. Bezwaar gemaakt? Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar en wil deze de huurverhoging toch doorzetten? Dan moet de verhuurder de Huurcommissie om een uitspraak vragen. De Huurcommissie beoordeelt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan, mag u de oude huur blijven betalen. Het is wel verstandig om het geld van de huurverhoging opzij te zetten. Staat in de uitspraak van de Huurcommissie dat de huurverhoging wel terecht is? Dan moet u alsnog de hogere huur betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (dus met terugwerkende kracht). Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? Dan kunt u naar de rechter stappen. Ook de verhuurder kan dat doen. Dit moet binnen 8 weken na de uitspraak van de Huurcommissie gebeuren. • U heeft het voorstel te laat ontvangen. Dus minder dan 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat. • In het huurverhogingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huur. • De Huurcommissie heeft uw huur tijdelijk verlaagd vanwege ernstige gebreken aan uw woning en die gebreken zijn nog niet verholpen. • U betaalt een all-in prijs (kale huur plus bijvoorbeeld servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit). De kale huur is dan niet bekend en de verhuurder mag de huur niet verhogen. Bezwaar zonder bezwaarschrift U kunt ook bezwaar maken door uw huurverhoging niet te betalen en geen bezwaarschrift op te sturen. Uw verhuurder moet u dan binnen 3 maanden met een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit heet de herinneringsbrief. Heeft u de aangetekende herinneringsbrief binnen 3 maanden ontvangen? Dan moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om een uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Bij een huurverhoging per 1 juli 2023 is dat dus vóór 1 november 2023. Doet u dit niet? Dan moet u alsnog vanaf 1 juli de huurverhoging betalen. © Aedes vereniging van woningcorporaties en Nestas communicatie Teksten: Aedes vereniging van woningcorporaties Vormgeving: TypoDynamo.nl Druk: Senefelder Misset Doetinchem Foto’s: Yuri Floris, Ingrid Joppe, Olaf Kraak, Corné Sparidaens, Yolanda Visser en Martin Waalboer. De teksten in deze krant zijn een vrije weergave van de officiële regels. Bij geschillen kunnen geen rechten worden ontleend aan deze teksten. De regelingen die in deze krant worden genoemd, kunnen door aanpassing van wet- en regelgeving wijzigen. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Colofon Maakt u geen bezwaar tegen de huurverhoging en betaalt u de hogere huur? Dan gaat de verhuurder ervan uit dat u het met de verhoging eens bent. Let op!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgxOTE=