224

Cursusreeks Verhuur van zorgwoningen

Cursusreeks Verhuur van zorgwoningen

Bijeenkomsten en corona

UITERAARD ORGANISEREN WIJ AL ONZE BIJEENKOMSTEN CORONAPROOF OP LOCATIES DIE HIERVOOR GESCHIKT ZIJN. DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM ZIJN HIERBIJ LEIDEND.

Ons aanbod

Als vervolg op de Kennisprogramma’s Extramuralisering - georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) en Nestas communicatie - zet Nestas communicatie deze reeks sinds 2016 voort onder de naam Cursusreeks Verhuur van zorgwoningen. De cursussen bieden, veelal met dezelfde docenten als voorheen, in een hele of halve dag verdieping op actuele thema’s rond extramuralisering en het verhuren van zorgwoningen.

Veel zorgorganisaties hebben inmiddels stappen gezet in het scheiden van wonen en zorg. Zij ontwikkelen nieuwe vormen van verzorgd wonen en doen ervaring op met het verhuren van zorgwoningen. Toch zijn er nog veel vragen, ervaart men knelpunten of is verdieping gewenst. Tegen dit licht organiseren wij de volgende cursussen:

Cursus Huurrecht voor zorgorganisaties 
Duur: hele dag 09.00 uur - 16.30 uur
Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
Docent: Tanja de Groot of Georgie Geurts 
Vanwege de extramuralisering verhuren veel zorgorganisaties zelf hun woningen aan extramurale klanten. Met welke juridische aspecten krijgt u dan te maken? Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de uitgangspunten van het huurrecht en de aard en inhoud van de individuele huurovereenkomst. Daarnaast leert u de specifieke (huurrechtelijke) regelgeving kennen die van toepassing is in de huurrelatie tussen een zorgorganisatie en een cliënt.

Cursus Woningwaardering (WWS) voor de zorg
Duur:
middag 13.30 uur - 16.30 uur
Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
Docent:  Hilma Bolsman
Veel zorgorganisaties gaan de woningen in hun verzorgingshuizen rechtstreeks verhuren aan bewoners. Welke huurprijs kunt u dan vragen en hoe berekent u deze? In één middag krijgt u inzicht in de woningwaardering voor zorgwoningen, zodat u de woningen met de goede prijs in de markt zet. U gaat ook aan de slag met het maken van een puntenberekening, waarbij alle aandachtspunten rondom zorgwoningen nogmaals naar voren komen.


Cursus Huur(prijs)beleid voor zorgorganisaties
Duur: middag 13.30 uur - 16.30 uur
Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
Docent: Hilma Bolsman
Deze cursus biedt u een gedegen verdieping op het beleidsterrein van huurbeleid en -prijzen. De docent laat u de verschillende aspecten van de materie zien: enerzijds de kant van wet- en regelgeving en de beleidskeuzes waar een zorgorganisatie zich voor gesteld ziet, anderzijds de verbinding met de dagelijkse praktijk.
 


Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Login