233

bijeenkomsten en corona

Wij doen er alles aan om onze bijeenkomsten veilig te laten verlopen. De locaties en docenten volgen uiteraard alle coronarichtlijnen van het RIVM en de overheid. 

Cursus Huur(prijs)beleid voor zorgorganisaties

Verzorgingshuizen worden extramuraal gemaakt en veel zorgorganisaties gaan voor het eerst zorgwoningen verhuren. Welke besluiten dient u te nemen en welke vraagstukken komen er op u af?

In deze cursus maakt u kennis met de belangrijkste aspecten van het huur(prijs)beleid, de beleidskeuzes die zorgorganisaties kunnen maken en met de praktische invulling ervan.

Maak kennis met de vele aspecten van het huur(prijs)beleid
De verhuur van zorgwoningen roept veel vragen op rond huurprijzen, servicekosten en het huurbeleid van de verhuurder. Een paar voorbeelden:

 • Wat is het verschil tussen sociale en gereguleerde verhuur van woningen?
 • Wanneer is het een zelfstandige woning en wat zijn de gevolgen hiervan?
 • Wat valt er onder de (woon)servicekosten en hoe ga je om met dienstverleningsaspecten?
 • Behandeling van de hoofdlijnen van het Woningwaarderingsstelsel
 • Wanneer moet de verhuurder overleg plegen met de huurdersorganisatie? En hoe verhoudt dit zich tot de cliëntenraad?
 • Hoe houd ik rekening met betaalbaarheid van een woning voor de huurder bij woningtoewijzing?


Deze vragen en nog veel meer onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus.

De cursus Huur(prijs)beleid voor zorgorganisaties behoort tot de cursusreeks Verhuur van zorgwoningen van Nestas communicatie. Deze reeks is een vervolg op het Kennisprogramma Extramuralisering dat werd georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ).

 

Deze cursus biedt u een gedegen verdieping op het beleidsterrein van huurbeleid en -prijzen. De docent laat u de verschillende aspecten van de materie zien: enerzijds de kant van wet- en regelgeving en de beleidskeuzes waar een zorgorganisatie zich voor gesteld ziet, anderzijds de verbinding met de dagelijkse praktijk. Er is veel ruimte voor interactie, het stellen van uw vragen en het uitwisselen van ervaringen.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

 • Hoofdlijnen van de huurprijsregels met onder andere aandacht voor het onderscheid tussen sociale en geliberaliseerde woningen, de jaarlijkse huurverhoging, de rol van de Huurcommissie;
 • Verschil tussen zelfstandige en onzelfstandige woonruimte met aandacht voor het woningwaarderingsstelsel, Warmtewet, verhuurdersheffing en huurtoeslag;
 • Servicekosten met aandacht voor de componenten wonen en dienstverlening (mag de receptie verrekend worden, of de alarmering?) en de eindafrekening;
 • Betaalbaarheid van het wonen met aandacht voor huurtoeslag en actuele discussies;
 • Overleg tussen verhuurder en huurdersorganisatie / cliëntenorganisaties.

Datum en locatie
- dinsdag 22 maart 2022
- donderdag 24 november 2022
Middag: 13.30 uur - 16.30 uur
Mercure hotel Amersfoort Centre

Doelgroep
Management, managers vastgoed/facilitair, beleidsbeslissers en beleidsadviseurs van zorgorganisaties.

Docent
De cursus wordt verzorgd door Hilma Bolsman van Huurbeleid en Meer.
Hilma is de deskundige bij uitstek op het terrein van huur(prijs)beleid, woningmarkt, woonlasten en de verhouding tussen huurders en verhuurder. Zij was betrokken bij alle belangrijke wijzigingen in het huur- en woonlastenbeleid van de afgelopen vijftien jaar. Als eigenaar en zelfstandig consultant van 'Huurbeleid en Meer' zet zij haar kennis en ervaring in voor het geven van training en adviezen.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen € 310 per persoon, inclusief inlooplunch, koffie, thee en exclusief btw.

Aanmelden
U kunt hier aanmelden voor deze cursus.

Annuleren
U kunt schriftelijk en kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de cursus. Bij annulering binnen 14 dagen, brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur voor aanvang van de cursus of bij niet verschijnen, brengen wij u de volledige deelnamekosten in rekening. U krijgt dan wel de documentatie toegezonden (dit geldt ook voor annuleringen binnen 14 dagen). U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Organisatie
Nestas communicatie
Esther Rijken

T: (036) 530 77 00)
E: nestas@nestas.nl 


Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Inloggen