234

Cursus Woningwaardering (WWS) voor de zorg

Veel zorgorganisaties verhuren woningen in hun verzorgingshuizen rechtstreeks aan bewoners. Welke huurprijs kunt u dan vragen en hoe berekent u die? U heeft voor de bepaling van de maximale huurprijs een woningwaardering op basis van WWS (het woningwaarderingsstelsel) nodig.

Het puntenstelsel voor woningwaardering is voornamelijk bedoeld voor sociale huurwoningen. Hiermee krijgt u als u een zorgwoning gaat verhuren ook te maken.

In deze cursus leert u de basis van woningwaardering en de specifieke punten die u tegenkomt bij het waarderen van zorgwoningen, zoals: de WOZ-waardering, doorrekening van algemene ruimten, definitie van zorgwoning en gebruik maken van de bijbehorende toeslag, extra voorzieningen in de woning, etc. 

In één middag krijgt u inzicht in de woningwaardering voor zorgwoningen, zodat u de woningen met de goede prijs in de markt zet. U gaat ook aan de slag met het maken van een puntenberekening, waarbij alle aandachtspunten rondom zorgwoningen nogmaals naar voren komen. Er is veel ruimte voor interactie, het stellen van uw vragen en het uitwisselen van ervaringen.

De cursus Woningwaardering (WWS) voor de zorg behoort tot de cursusreeks Verhuur van zorgwoningen van Nestas communicatie. Deze reeks is een vervolg op het Kennisprogramma Extramuralisering dat werd georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ).

Welkom en kennismaking

Toelichting op het programma

Het woningwaarderingsstelsel (WWS)

 • Methodiek en achtergrond
 • Waarderingsonderdelen
 • Zorgwoningtoeslag
 • Algemene ruimten, tuin en andere bijzonderheden zorgcomplexen
 • WOZ taxatie
 • In gesprek met bewoners(organisaties) over WWS
 • Toetsing bij de huurcommissie


De aandachtspunten voor zorgwoningen

 • Waar dient u als zorgorganisatie op te letten, welke knelpunten zijn er en welke oplossingen zijn daarvoor?
 • WOZ-taxatie: beschikking op woningniveau of bodemgrens?
 • Kan ik ook de maximaal redelijke huurprijs vragen, wat is de marktwaarde eigenlijk?
 • Uitwisselen van praktijkervaringen.


Aan de slag met een praktijkvoorbeeld

 • Rekenen met het nieuwe WWS


Afsluiting

Datum en locatie
- donderdag 7 april 2022
Middag: 13.30 uur - 16.30 uur
Mercure Hotel, Amersfoort

Doelgroep
Management, managers vastgoed/facilitair, beleidsbeslissers en beleidsadviseurs van zorgorganisaties.

Docent
De cursus wordt verzorgd door Hilma Bolsman van Huurbeleid en Meer.
Hilma is de deskundige bij uitstek op het terrein van huur(prijs)beleid, woningmarkt, woonlasten en de verhouding tussen huurders en verhuurder. Zij was betrokken bij alle belangrijke wijzigingen in het huur- en woonlastenbeleid van de afgelopen vijftien jaar. Als eigenaar en zelfstandig consultant van 'Huurbeleid en Meer' zet zij haar kennis en ervaring in voor het geven van training en adviezen.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen € 310 per persoon, inclusief inlooplunch, koffie, thee en exclusief btw.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deze cursus. 

Annuleren
U kunt schriftelijk en kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de cursus. Bij annulering binnen 14 dagen, brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur voor aanvang van de cursus of bij niet verschijnen, brengen wij u de volledige deelnamekosten in rekening. U krijgt dan wel de documentatie toegezonden (dit geldt ook voor annuleringen binnen 14 dagen). U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Organisatie
Nestas communicatie
Esther Rijken
T: (036) 530 77 00)
E: nestas@nestas.nl 


Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Inloggen