268

Praktijkfestival Omgevingswet 'Gewoon doen - praktijk in beweging!'

Praktijkfestival Omgevingswet “Gewoon doen - praktijk in beweging!”
Op maandag 10 september 2018 Fokker Terminal Den Haag

De programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK en het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseren op maandag 10 september aanstaande het Praktijkfestival Omgevingswet “Gewoon doen - praktijk in beweging!” in de Fokker Terminal Den Haag. 
U bent van harte welkom!

Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen maken gebruik van de mogelijkheden om nu al voor te sorteren op de Omgevingswet. Zij doen dit in samenwerking met hun maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Een slimme zet, want voor je het weet, is het 2021 en treedt de Omgevingswet in werking. 

Nu al aan de slag gaan kan op vele manieren: in pilots, proeftuinen en living labs Omgevingswet, en als experiment onder de Crisis- en herstelwet. Anders denken en werken is de gemeenschappelijke noemer. Denken in kansen en dan aan de slag! 

Wat brengt het praktijkfestival dit jaar? 
Om te beginnen, vanaf 11.00 uur: veel praktijk, in projecten, verhalen, ontmoetingen. Collega’s en vakgenoten laten zien hoe ze gestart zijn, hoe het nu gaat, wat ze geleerd hebben en wat hun drijfveren zijn. Ervaringen, dilemma’s en successen delen, vragen stellen, daar leert iedereen van.
Op het hoofdpodium: de pas benoemde hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, Co Verdaas, in gesprek met Monique Arnolds (BZK) en met experimenteerders van het eerste uur. George Parker met een tas vol trucs en vertellingen over verandering en verwondering.
Op de kleine podia: inspiratie en lessen over onder meer burgerinitiatieven, stand van de wetgeving, milieueffectrapportages en instrumentarium. Nog veel meer praktijkexpertise op het parelpodium. 
Aan het slot van het festival, om 16.30 uur, reikt minister Ollongren de ‘Aan de slag met de Omgevingswet Trofee 2018’ uit.

Kortom: een dynamisch en inspirerend festival met veel praktijkkennis op de projectenmarkt en op de podia voor iedereen die werkt aan de ontwikkeling van een betere fysieke leefomgeving. Komt u ook? Wij hopen u te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Rosemarie Bastianen                
Directeur Eenvoudig Beter      
&
Heleen Groot
Waarnemend directeur Aan de slag met de Omgevingswet

Gespreksleider:
Co Verdaas, Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

vanaf 11.00 uur  
Ontvangst op de projectenmarkt

12.00 uur
Hoofdpodium: 
Welkom en opening
Co Verdaas in gesprek met
Rosemarie Bastianen, Directeur Eenvoudig Beter 
over de actuele stand van zaken rond de Omgevingswet: waar staan we nu en hoe verder 

Co Verdaas in gesprek met
Monique Arnolds, Programmamanager Crisis- en herstelwet Ministerie van BZK
over de energie en de dynamiek van de Crisis- en herstelwet

12.30 uur
Lunch en ontmoeting op de projectenmarkt

13.00 uur    
Interviewpodium:
Arjan Nijenhuis, Programmamanager Implementatie Omgevingswet Rijk Ministerie van BZK in gesprek over de rol van decentraal bestuur met onder anderen:
Peter Glas, Watergraaf Waterschap De Dommel

Parelpodium: 
onder leiding van Monique Arnolds
Strijp-T Eindhoven
Rien van Asten, Programmamanager Gemeente Eindhoven
Boudie Hoogedeure, Acquisiteur Strijp-T GEVA Vastgoed
Chantal Julicher, Jurist Gemeente Eindhoven

13.30 uur
Parelpodium: 
Haven-Stad Amsterdam
Klaas-Jan Dolman, Strategisch planologisch adviseur Gemeente Amsterdam 

14.00 uur
Hoofdpodium: 
Cultuurverandering doe je zo
George Parker, Illusionist

14.30 uur
Interviewpodium:
Arjan Nijenhuis in gesprek over The Green Village met
Martina Huijsmans, Wethouder Gemeente Delft
Jaron Weishut, Managing Director The Green Village 

15.00 uur
Parelpodium:
Bestaande woonwijken Gemeente Best
Jenny Crommentuijn, Seniorbeleidsmedewerker RO Gemeente Best / PartnersRO
Hetty Wenting, Adviseur omgevingsrecht Agel adviseurs

15.30 uur
Hoofdpodium: 
Versnelling woningbouwproductie en energietransitie 
Co Verdaas in gesprek met
Heleen Aarts, Directeur Gebiedsontwikkeling Amvest 
Piet Adema, Voorzitter NVB
Gerwin Hop, Eigenaar, consultant Over Morgen

16.00 uur
Interviewpodium:
Arjan Nijenhuis in gesprek over burgers die initiatief nemen: ervaringen en adviezen van leden van de Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal
Erik Bastiaansen, Sjef Langeveld en Nellie Raedts

Parelpodium:
Binckhorst Den Haag
o.a. Michiel Stam, Planjurist Team Bestemmingsplannen Gemeente Den Haag 

Collegetheater:
Wat de Omgevingswet kan betekenen voor succesvolle gebiedsontwikkelingen
Friso de Zeeuw, Emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling

16.30 uur
Hoofdpodium: 
Uitreiking Aan de slag met de Omgevingswet Trofee 2018 
Minister Kajsa Ollongren 

Aansluitend borrel op de projectenmarkt 

PROJECTEN op het PARELPODIUM

Strijp-T, Eindhoven (ook op de projectenmarkt)
Voormalige productielocatie van Philips wordt innovatief hightech bedrijventerrein, een ecosysteem waarin bedrijven elkaar versterken. Het nieuwe bestemmingsplan moet daartoe ruimte bieden en flexibel zijn: meebewegen met de tijd. De ontwikkelingen gaan immers razendsnel, de toekomst is niet te voorspellen. Gemeente en private partijen werken samen aan een innovatief en actueel juridisch kader. Wennen aan nieuwe rollen.

Haven-Stad, Amsterdam
Transformatie van een binnenstedelijk bedrijventerrein met als ambities: hoogstedelijk gemengd gebied, geborgde bereikbaarheid vanuit de stad en de regio, duurzame invulling en gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Hoe te realiseren gegeven een forse milieubelasting? Vernieuwende aanpak op vele fronten, bijvoorbeeld ten aanzien van het milieuonderzoek. Zo wordt er gewerkt met een levend MER: via monitoring van relevante veranderingen en nieuwe ontwikkelingen kunnen kansen benut worden en bedreigingen aangepakt.

Woonwijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik, Best (ook op de projectenmarkt)
Een conserverend bestemmingsplan voor bestaande wijken dat toch ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. Stedenbouwkundige en welstandseisen zijn per wijk beschreven en in de planregeling geborgd. Duurzaamheidsmaatregelen worden niet afgedwongen, bewoners worden geïnspireerd en verleid. Vernieuwende aanpak van de gemeente waarin participatie en omgevingsdialogen een grote rol spelen.

Binckhorst, Den Haag (ook op de projectenmarkt)
Binnenstedelijke transformatie die ruimte vraagt voor organische ontwikkeling. Wonen en bedrijvigheid in één gebied combineren en nieuwe functies realiseren waarbij omgevingskwaliteit centraal staat. Slim faseren van onderzoek, slimme gebiedsaanpak, OER (Omgevingseffectrapportage) in plaats van MER (Milieueffectrapportage), globale eindbeelden in plaats van blauwdruk, met behoud van rechtszekerheid.


PROJECTEN op het INTERVIEWPODIUM

The Green Village (ook op de projectenmarkt)
Proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft, een openluchtlab waar nieuwe technologieën voor de leefomgeving worden getest en toegepast. Knellende regelgeving is uitgezet, ruimte in regels is gecreëerd met de Crisis- en herstelwet. Bij het maken van het flexibele omgevingsplan wordt de stem van de stad expliciet gehoord. Een bijzondere procesaanpak met een bijzonder resultaat. Gemeente Delft heeft hiervoor de Trofee-2018-nominatie op zak. 

Markdal Duurzaam en Vitaal (ook op de projectenmarkt)
De Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal is er in geslaagd een omgevingsvisie op te stellen voor de ontwikkeling van het stroomdal van de beek de Mark ten zuiden van Breda. Patstelling tussen overheid en grondeigenaren doorbroken, kansen voor een duurzame en integrale gebiedsontwikkeling. De werkwijze is vernieuwend: van binnenuit en andersom. Bewoners en andere gebiedspartijen samen aan de slag. Niet zonder slag of stoot, maar er is veel geleerd en veel bereikt. Belevenissen van een burgerinitiatief van 5 natuurverenigingen.
De Vereniging was vorig jaar Trofee-winnaar.      

Projectenmarkt
Op de projectenmarkt presenteren Chw-experimenten, voorbeeldprojecten en pilots Omgevingswet zich. Zij laten hun aanpak zien, vertellen over hun ervaringen met het voorsorteren op de Omgevingswet, delen hun praktijkexpertise.
Geïnteresseerd in deelname aan de projectenmarkt? Laat het ons weten.


DEELNEMERS per 19 juli

1. Omgevingsvisie Gelderland “Gaaf Gelderland”
Een gaaf Gelderland voor bewoners, ondernemers en bezoekers: mooi en ongeschonden, én: cool, nieuw en vernieuwend. De Omgevingsvisie geeft richting aan de toekomst en is het resultaat van een groot aantal gesprekken met partners. Wervend en wenkend perspectief. Speel het Omgevingsspel met ons mee en ervaar wat de Omgevingswet echt betekent. Kruip in de huid van, en maak afwegingen in duivelse dilemma’s. Integraal en duurzaam. Gelderland nodigt van harte uit!

2. Delfts Doen & The Green Village (Trofee-nominatie)
De Delftse Participatieaanpak Delfts Doen is voor, door en met de stad gemaakt, volledig in de geest van de Omgevingswet. Zo ook het Omgevingsplan voor dé proeftuin voor duurzame innovaties, The Green Village. In een innovatief en pragmatisch participatietraject dagen gemeente en The Green Village Delftenaren uit om samen het Omgevingsplan te maken. Geen targetting op basis van een vooraf ontwikkelde strategie, maar een incrementele aanpak waarbij de inhoud het vertrekpunt is. Met het Omgevingsplan The Green Village gaan overheidsbeleid, participatie en duurzame innovatie hand in hand. Nieuwsgierig naar Delfts Doen, learnings en The Green Village? Kom langs!

3. Gemeente Best: woonwijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik
Een conserverend bestemmingsplan voor bestaande wijken dat toch ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. Stedenbouwkundige en welstandseisen zijn per wijk beschreven en in de planregeling geborgd. Duurzaamheidsmaatregelen worden niet afgedwongen, bewoners worden geïnspireerd en verleid. Vernieuwende aanpak van de gemeente waarin participatie en omgevingsdialogen een grote rol spelen.

4. De Binckhorst: de verrassende kant van het Haagse centrum
De komende jaren transformeert de Binckhorst van een bedrijventerrein naar een gemengd woon- en werkgebied. Het omgevingsplan Binckhorst faciliteert deze transformatie en biedt veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is er op bijna iedere kavel woningbouw of bedrijvigheid mogelijk. Het omgevingsplan is een essentieel onderdeel in de transformatie van de Binckhorst, maar niet voldoende. De gemeente Den Haag laat zien hoe gebiedsontwikkeling in de geest van de omgevingswet eruit ziet en wat u nodig heeft om een verouderd bedrijventerrein of kantorenpark te transformeren.

5. Strijp-T Eindhoven
Het avontuur van een nieuw experimenteel bestemmingsplan dat ruimte moet bieden aan toekomstige ontwikkelingen (een groot vraagteken). Hoe los je dat dilemma op? Hoe pak je dat als overheid aan, wat kom je buiten tegen en wat gebeurt er in je eigen organisatie? Realiseer een bedrijventerrein waar bedrijven in een mix van maken, creëren en innoveren een eigen ecosysteem vormen. Bedrijven die passen op Strijp-T, laten zich niet in categorieën van de VNG-bedrijvenlijst vangen. Hoe maak je daar regels voor? Want zaken als rechtszekerheid en externe veiligheid moeten gewoon goed geregeld zijn. Kom kijken, luisteren en meepraten!

6. Informatiehuis Water: Praktijkproef Peilgebieden
Met de Praktijkproef Peilgebieden hebben we vanuit het Informatiehuis Water de nodige inzichten verkregen in het dataleveringstraject van bronhouder tot en met DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).
De toeleiding naar de gegevens zijn de activiteiten: dam en/of duiker plaatsen en het dempen van een sloot. Hiervoor is informatie nodig over peilgebieden en de daaraan
gekoppelde streefpeilen (inclusief de afwijkende peilen). Benieuwd hoe het leveringstraject verloopt? Benieuwd waar we in de praktijk tegen aan zijn gelopen? Onze lessons learned bevatten zaken over het gehele traject vanaf bronhouder via Informatiehuis Water tot aan de levering aan de DSO-Viewer. 

7. Interbestuurlijke leerkring Omgevingsvisie Regio Zwolle
Regio Zwolle onderscheidt zich bij uitstek door haar gunstige ligging en prettige leefklimaat en is de meest krachtige groeiregio buiten de Randstad. In Regio Zwolle staan drie G’s voorop: Gunnen, Groeien én Grensontkennend. Dat laatste laat Regio Zwolle zien door middel van haar Interbestuurlijke leerkring Omgevingsvisie. Een leerkring waarbij de gemeenten en provincies van Regio Zwolle aangehaakt zijn om te leren van elkaars omgevingsvisies en de wijze waarop zij met de daarbij behorende dilemma’s omgaan. Leer van Regio Zwolle dat de kracht van de regio ligt in diversiteit en de ontmoeting, en leer hoe je die kracht kunt benutten.

8. Omgevingsvisie Noord-Brabant (Trofee-nominatie)
Hoe zorgen we dat we een integrale Omgevingsvisie samenstellen, waar Brabanders zich in herkennen? Dat was de opgave voor de provincie Noord-Brabant eind 2015. Inmiddels, in 2018, heeft de provincie een dynamisch proces achter de rug met innovatieve methoden en schurende dialogen. Kom kijken hoe de provincie dit proces heeft vormgegeven. Onder meer is het Rad van Participatie te zien, een laagdrempelige en innovatieve spelshow waarbij deelnemers in korte tijd ervaren wat er allemaal komt kijken bij vraagstukken die in de leefomgeving spelen. 

9. Burgerinitiatief Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal
De Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal is er in geslaagd een omgevingsvisie op te stellen voor de ontwikkeling van het stroomdal van de beek de Mark ten zuiden van Breda. Patstelling tussen overheid en grondeigenaren doorbroken, kansen voor een duurzame en integrale gebiedsontwikkeling. De werkwijze is vernieuwend: van binnenuit en andersom. Bewoners en andere gebiedspartijen samen aan de slag. Niet zonder slag of stoot, maar er is veel geleerd en veel bereikt. Belevenissen van een burgerinitiatief van 5 natuurverenigingen. De Vereniging was vorig jaar Trofee-winnaar.   

10. Gemeente Meppel: Transformatiegebied Noordpoort
Voor Noordpoort gloort een nieuw perspectief: transformatie van een verouderd bedrijfsterrein naar een aantrekkelijk gemengd gebied. Hiervoor ontwikkelt de gemeente Meppel een bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte. Ingekleurd via een vernieuwend participatietraject en maximaal gericht op het sturen op kwaliteiten. Hoor welke betekenis een kampvuur, vaartocht en vroeg ontbijt in een fabriekshal hierin hebben gehad. En hoe de gemeente samen met initiatiefnemers het bestemmingsplan inkleurt. Verplaats u eens in zo’n initiatiefnemer in Noordpoort en ervaar hoe het flexibele mengpaneel van kwaliteiten uw plan verder helpt. Word deelgenoot van deze nieuwe systematiek en speel zelf met de kwaliteiten in Noordpoort!

11. Gemeenten in Hart van Holland: regionale agenda omgevingsvisie 2040 (Trofee-nominatie)

12. Gemeente Leidschendam-Voorburg (Trofee-nominatie)

13. Gemeente Zuidhorn: Tussen de Gasten 

14. Chemelot Limburg

15. Waterschap Brabantse Delta: Sloten, oevers en dijken op orde

16. Commissie m.e.r.

17. VNG

18. Eenvoudig Beter

19. Aan de slag met de Omgevingswet

Organisatie
Ministerie van BZK en Aan de slag met de Omgevingswet

Datum
Maandag 10 september 2018

Locatie
Fokker Terminal 
Binckhorstlaan 249
2516 BB Den Haag

Ontvangst: vanaf 11.00 uur
Opening praktijkfestival: 12.00 uur
Uitreiking Aan de slag met de Omgevingswet Trofee 2018 en aansluitend borrel: 16.30 uur.

Deelnamekosten
Deelname aan het praktijkfestival is gratis; uw aanmelding is echter niet vrijblijvend: wij rekenen op uw komst. Mocht u alsnog verhinderd zijn, dan vernemen wij dat graag van u. Als u zonder bericht van verhindering niet aanwezig bent, zijn wij genoodzaakt u € 95 exclusief BTW in rekening te brengen.

Deelname staat open voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de inrichting van de leefomgeving.

Projectenmarkt
Op de projectenmarkt presenteren Chw-experimenten, voorbeeldprojecten en pilots Omgevingswet zich. Zij laten hun aanpak zien, vertellen over hun ervaringen met het voorsorteren op de Omgevingswet, delen hun praktijkexpertise.
Geïnteresseerd in deelname aan de projectenmarkt? Laat het ons weten.


Tegelijk met het praktijkfestival, op dezelfde locatie, heeft ook de landelijke bestuurdersbijeenkomst Omgevingswet 'Gewoon doen - praktijk in beweging!' plaats. Deelname aan deze bestuurdersbijeenkomst is voorbehouden aan genodigde bestuurders. Deelnemende bestuurders bezoeken tijdens hun programma de projectenmarkt, om 17.00 uur gezamenlijke afsluiting.
 

Loading...


Jool Hulstraat 1    -   1327 HB Almere    -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Login