227

Vaardigheidstrainingen voor zorgprofessionals

De zorgsector staat al jarenlang onder druk. Enerzijds neemt de vraag naar zorg toe en anderzijds wordt er alles aan gedaan om de zorguitgaven te verminderen. Er zijn allerlei initiatieven in het land om dit te realiseren, maar ook wordt een deel van de problematiek “opgelost” door steeds meer te vragen van u, de zorgprofessional, waardoor de tijd voor de patiënt/cliënt steeds schraler wordt. 

De praktijk leert dat er veel mogelijkheden zijn om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en meer tijd te besteden aan de zorgvragers. Vaak kost het veel tijd om dit te realiseren. Tijd die toch al schaars is maar ook meer tijd dan nodig is. Bovendien zijn de goede ideeën van de zorgprofessionals vaak niet bekend of worden zij niet gehoord.

Vaardigheidstrainingen: ontwikkelen van andere professionele competenties
Zorgprofessionals besteden de nodige tijd aan het bijhouden van hun vak, maar niet of nauwelijks aan het ontwikkelen van andere professionele competenties zoals vaardigheden om wel / meer gehoord te worden en meer invloed te krijgen in de organisatie. Of vaardigheden om resultaatgerichter te werken en daarmee in minder tijd betere resultaten te behalen, zoals cliëntgerichte zorg of het vergroten van de cliëntveiligheid of het implementeren van nieuwe vormen van zorg. Het projectmatig werken is niet of nauwelijks doorgevoerd in de zorg, terwijl de voordelen ervan meer dan bruikbaar zijn.

Trainingsaanbod
Nestas communicatie biedt een aantal trainingen aan die bijdragen aan het ontwikkelen van de genoemde vaardigheden. Trainingen die praktijkgericht zijn, die uitgaan van de vragen en behoeften van de deelnemers en die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Docent
Jan Leo van Deemter verzorgt de trainingen en heeft ruime ervaring als bestuurder en trainer, onder meer in de zorgsector. Hij is als geen ander in staat om in te spelen op de behoeften van deelnemers en stelt de trainingsprogramma’s op in nauw overleg met hun. Ongeacht of dit een open of een in-company training is. De praktijk van de deelnemers is daarbij leidend en vaak worden vraagstukken uit deze praktijk gedurende de trainingen opgelost.
Als bestuurder heeft hij medewerkers onder meer geholpen met het opzetten en realiseren van zorgprojecten en stimuleerde hij hen zich te ontwikkelen tot gelijkwaardige gesprekspartner. 
Als trainer geeft hij deelnemers een “kijkje in het hoofd van de bestuurder” zodat zij leren hoe zij meer voor elkaar kunnen krijgen bij hun eigen leidinggevenden.  

Ervaringen deelnemers
Deelnemers van trainingen zijn enthousiast over de ontwikkeling die zij doormaken. Zij hebben hun 'rugzak' gevuld met direct toepasbare instrumenten en vaardigheden. Zij weten zich meer gezien dan voor de trainingen en bemerken dat hun omgeving ze steeds vaker benaderd als sparringpartner of als senior professional. Het zijn medewerkers die er veel meer toe doen, meer gezien worden en meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden krijgen.

Inschrijven
Klik voor meer informatie over de specifieke vaardigheidstrainingen op onderstaande linkjes. U wordt dan doorverwezen naar de website CorporatieCursussen.nl. Op die website vindt u de exacte omschrijving en data van de trainingen.

Training Resultaatgerichter werken/projectmatig werken 

Training Timemanagement en omgaan met werkdruk

Training Effectiever beïnvloeden 

Training Overtuigender presenteren


Jool Hulstraat 1    -   1327 HB Almere    -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Login