380

               

WEBINAR FINANCIERING GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

Woonzorgvraagstukken in de praktijk

Een serie van drie webinars waarin de woonzorgvraagstukken in de praktijk centraal staan. In samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg en in opdracht van ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG.

  1. Financiering gemeenschappelijke ruimte - maandag 26 oktober 2020

  2. Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking - maandag 9 november 2020

  3. Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente - maandag 25 januari 2021

Alle webinars starten om 14.30 uur en eindigen om 16.00 uur.


Webinar 1. Financiering gemeenschappelijke ruimte

Uit de inventarisatie van de Taskforce Wonen en Zorg van deze zomer komt de financiering  van de gemeenschappelijke ruimte in woonzorgprojecten als een van de knelpunten naar voren.

In dit webinar worden voorbeelden gepresenteerd waar het is gelukt om de gemeenschappelijke ruimte te realiseren in woonzorgprojecten.

De direct betrokkenen vertellen hoe het lukt om ruimte, ontmoeting en activiteiten te organiseren, een belangrijke voorwaarde voor het langer thuis wonen van ouderen.

Het webinar biedt inzicht in hoe het gelukt is maar gaat ook in op wat lastig blijft.

Samen met de deelnemers gaan de sprekers in gesprek over knelpunten bij het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen.

Zijn de oplossingen uit de gepresenteerde voorbeelden schaalbaar? En duurzaam te financieren?

De input uit dit webinar neemt de Taskforce Wonen en Zorg mee naar de werksessie die zij een week later over dit onderwerp organiseert. 

Webinar Financiering gemeenschappelijke ruimte
Maandag 26 oktober 2020 (14.30 - 16.00 uur)

Programma

14.30 uur
Opening door gespreksleider
Daniëlle Harkes, eigenaar Begonia Advies

14.35 uur
Het huis dat je jong houdt
Habion transformeert verzorgingshuizen naar inclusieve wooncomplexen voor oud en jong met gemeenschappelijke voorzieningen. Voorbeelden zijn De Benring in Voorst, ’t Kampje in Loenen, Huis Assendorp in Zwolle en Liv inn in Hilversum. Hoe krijgt ondernemerschap meer ruimte en wordt het gebouw onderdeel van de omliggende wijk?
Willeke Janssen en Els van Betten, transformatiemanagers Habion

14.50 uur
Een plek waar mensen samen komen
Marc van Leent heeft als adviseur jarenlang gepleit voor meer ondernemerschap en gastvrijheid in maatschappelijk vastgoed. Nu doet hij het zelf vanuit de onderneming Bijzondere Gasten. Paradepaardje is Hart van Vathorst waar twee zorgorganisaties (ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg) samenwerken met kinderdagverblijf en kerk. Wat heeft Marc geleerd nu hij zelf Gastvrijheid vorm geeft en exploiteert?
Marc van Leent, ondernemer bij Bijzondere Gasten

15.05 uur
De ontmoetingsplek voor jong en oud
Woonzorg Nederland is de grootste landelijke speler in seniorenhuisvesting, met locaties in 173 gemeenten door het hele land.  Hoe rekenen zij het plaatje rond van de gemeenschappelijke ruimtes en welke innovatieve woonformules ontwikkelen zij? Brinkpark in Blokker is zo’n voorbeeld. Willemijn Souren licht toe en geeft ook aan waar de knelpunten zitten.
Willemijn Souren, senior adviseur strategie & innovatie WoonzorgNederland

15.20 uur
Ronde Tafel
Gesprek over kansen en knelpunten en oplossingsrichtingen met inbreng van deelnemers
Anita van Hezik, senior projectleider Platform31
Willeke Janssen/Els van Betten, transformatiemanager Habion
Marc van Leent, ondernemer bij Bijzondere Gasten
Willemijn Souren, senior adviseur strategie & innovatie WoonzorgNederland


15.50 uur
Conclusie
Wat nemen we mee naar de werksessie van de Taskforce
Magdeleen Sturm, organisator werksessies Taskforce Wonen en Zorg

16.00
Afsluiting

Webinar Fianciering gemeenschappelijke ruimte

Datum
Maandag 26 oktober 2020

Tijdstip
Aanvang webinar om 14.30 uur
Afsluiting webinar om 16.00 uur

Gratis deelname
Deelname aan dit webinar is gratis. Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg, in opdracht van de ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG.

Aanmelden
Je dient je vooraf aan te melden via deze website voor deelname aan het webinar en het ontvangen van een persoonlijke link voor deelname. Deze link ontvang je een dag voor het webinar.

Doelgroepen
De doelgroepen van het webinar zijn woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, architecten en ontwikkelaars én burgerinitiatieven / sociaal ondernemers.

Organisatie & inlichtingen
De organisatie van dit webinar is in handen van:
Nestas communicatie
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: nestas@nestas.nl

Visible by Administrators only.
 

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Inloggen