426

        

WEBINARS WOONZORGVRAAGSTUKKEN IN DE PRAKTIJK

Woonzorgvraagstukken in de praktijk

Een serie van 4 webinars waarin de woonzorgvraagstukken in de praktijk centraal staan. In samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg en in opdracht van ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG.

  1. Burgerparticipatie bij de woonzorgvisie, 16 juni 2021

  1. Versterken van het sociale cement in wooncomplexen, 6 juli 2021

  1. Een vitale wijk om langer thuis te wonen, 6 september 2021

  1. Onderwerp wordt binnenkort bepaald, 11 oktober 2021

Alle webinars starten om 14.30 uur en eindigen om 16.15 uur.
 


Webinar Versterken van het sociale cement in wooncomplexen
Dinsdag 6 juli 2021 (14.30 - 16.15 uur)

Versterken van het sociale cement in wooncomplexen
Veel aandacht gaat uit naar nieuwbouw als het gaat om de groeiende behoefte aan geschikte woningen voor ouderen. Maar wat kunnen we verbeteren in de wooncomplexen die er al staan? Appartementencomplexen en flats waar nu al veel ouderen wonen maar waar het leefklimaat niet optimaal is. Ouderen hebben er weinig contacten of voelen zich niet veilig. Wat kun je doen om deze complexen te ‘verrijken’, zodat ze een ondersteunende woonomgeving bieden voor ouderen die langer zelfstandig willen wonen? Daarover gaat het webinar op 6 juli.

In de bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg die de Taskforce Wonen en Zorg onlangs met andere landelijke partijen maakte, krijgt het bouwen van woningen voor ouderen hoge prioriteit. In de komende vijf jaar moeten er 60.000 extra woningen (waarvan 20.000 geclusterde woningen) en 25.000 extra verpleegzorgplekken bij komen. Een grote opgave die naast nieuwbouw vraagt om slimme oplossingen in de bestaande bouw.

In de serie webinars ‘Woonzorgvraagstukken in de praktijk’ gaan we in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg en in opdracht van VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG in op de opgave die er ligt en de oplossingen die daarvoor in de praktijk gevonden worden. Ook gaan we op zoek naar mogelijke verbeterpunten waarmee de Taskforce Wonen en Zorg in werksessies aan de slag gaat.

In het webinar van 6 juli gaan we samen met Marien de Langen, bestuurder van woningcorporatie Stadgenoot, op zoek naar de oplossingen om de leefomgeving voor ouderen te verbeteren zonder dat ze hoeven te verhuizen. Kees Penninx van ActivAge neemt ons mee in de methode Studio Bruis-Samen Buurten, een beproefde werkwijze voor community building in ouderencomplexen. Daarna nemen we een kijkje bij een twee voorbeelden waar ouderen een woongemeenschap vormen zonder dat ze een eigen gebouw hebben. Ook horen we van een woningcorporatie en een zorgorganisatie hoe zij bestaande woongebouwen geschikt maken voor ouderen, ook als de zorgvraag stijgt. Tot slot kijken we samen met de Taskforce Wonen en Zorg naar de werkzame principes bij voor het versterken van de sociale leefomgeving.

Vragen die aan de orde komen:

  • Wat is er nodig om het sociale leefklimaat te versterken?
  • Hoe krijg je de bewoners zelf in de actiestand?
  • Is een gestippelde woongemeenschap een duurzaam alternatief?
  • Biedt een stijgende zorgvraag in het complex kansen?


Voor wie?
Dit webinar is leerzaam voor woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten die de kansen in de bestaande wooncomplexen voor ouderen willen benutten én voor betrokken ouderen, huurdersorganisaties, seniorenraden etc. die zelf aan de slag willen met het verbeteren van het sociale leefklimaat. 

Afzenders
Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg, in opdracht van de ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG. Het webinar is kosteloos bij te wonen. Maar je moet je wel even aanmelden.
 

Webinar Versterken van het sociale cement in wooncomplexen
Dinsdag 6 juli 2021 (14.30 - 16.15 uur)

14.30 uur
Welkom en uitleg programma
Daniëlle Harkes, gespreksleider en eigenaar Begonia Advies

14.35 uur
Waar gaan we het over hebben vanmiddag?
Marien de Langen, directeur-bestuurder woningcorporatie Stadgenoot namens de Taskforce Wonen en Zorg

14.40 uur
Community building in wooncomplexen voor ouderen
Soms is de ‘bruis’ uit een bestaand wooncomplex verdwenen of wil men bij een nieuw appartementencomplex vanaf de start werken aan een gebouw waar bewoners omzien naar elkaar.  In zijn inleiding gaat Kees in op de methode en de ervaringen met Studio Bruis-Samen Buurten. Deze beproefde en wetenschappelijk erkende methode voor community building stelt bewoners van 55+ in staat om van hun appartementengebouw een bruisende woongemeenschap te maken. Met als resultaat minder gevoelens van eenzaamheid en anonimiteit en meer veerkracht, zowel voor de individuele bewoner als voor de sociale gemeenschap als geheel.
Kees Penninx, expert op het gebied van sociaal werk en community building in onze ouder wordende samenleving, ActivAge

15.05 uur
Even binnenkijken bij woongroep Terwijde (video)
Gestippeld wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een complex. We zien Bep van der Lit. Ze woont in haar eigen appartement in een wooncomplex van woningcorporatie Mitros in Leidsche Rijn. Bewoners van 24 van de 114 appartementen vormen de woongroep Terwijde. Ze organiseren activiteiten en ondersteunen elkaar als dat nodig is.

15.10 uur
Tweede Lente; een Turkse Woongroep in Amsterdam 
De tweede lente is een woongroep van Turkse ouderen die al meer dan tien jaar bestaat. Zij wonen verspreid in een wooncomplex van Stadgenoot in Osdorp en delen een gezamenlijke ruimte in de plint van het gebouw. Bijzonder is de wijze waarop ze (licht) zijn georganiseerd en hoe de instroom van nieuwe ouderen is geregeld. Marien de Langen, vertelt er meer over.
Marien de Langen, directeur-bestuurder woningcorporatie Stadgenoot namens de Taskforce Wonen en Zorg

15.20 uur
Leuker langer thuis
Woonbedrijf Ieder1 in Deventer heeft heel wat wooncomplexen waar een natuurlijke clustering plaatsvindt van ouderen. Veel van deze ouderen krijgen te maken met tijdelijke of ambulante zorg.  Eenzaamheid is echter vaak niet van tijdelijke aard. Joke Hofman vertelt over de concepten die Woonbedrijf ieder1 samen met lokale partijen ontwikkelt om langer thuis wonen ook leuk te maken. 
Joke Hofman, directeur -bestuurder Woonbedrijf Ieder1

15.30 uur
De Kattenberg in Aalten
De gemeente Aalten, woningcorporatie De Woonplaats en zorgorganisatie Marga Klompé zijn een bijzonder samenwerkingsproject aangegaan. Dementievriendelijk thuiswonen krijgt gestalte als nieuwe woonvorm in appartementencomplex De Kattenberg. Via natuurlijk verloop zullen leegkomende woningen worden aangeboden aan echtparen, waarvan een van beiden beginnende dementie heeft. Het gebouw wordt aangepast aan de nieuwe doelgroep maar blijft een open woongebouw waar contacten tussen alle bewoners mogelijk zijn.
Roy Severein, manager vastgoed Zorgcombinatie Marga Klompé 

15.40 uur
Werkzame principes
Magdeleen Sturm brengt voor de Taskforce Wonen en Zorg de werkzame principes bij het versterken van de sociale leefomgeving in kaart. Ze gaat daarover aan de hand van de voorbeelden in gesprek met de deelnemers aan het webinar.
Magdeleen Sturm, organisator werksessies Taskforce Wonen en Zorg

16.15 uur
Afsluiting webinar

Webinar Versterken van het sociale cement in wooncomplexen

Datum
Dinsdagmiddag 6 juli 2021

Tijdstip
Aanvang webinar om 14.30 uur
Afsluiting webinar om 16.15 uur

Gratis deelname
Deelname aan dit webinar is gratis. Dit webinar word je aangeboden door de Taskforce Wonen en Zorg in het kader van het programma Langer Thuis.

Aanmelden
Je dient je vooraf aan te melden via deze website voor deelname aan het webinar en het ontvangen van een persoonlijke link voor deelname. Deze link ontvang je een dag voor het webinar.

Doelgroepen
De doelgroepen van het webinar zijn woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, architecten en ontwikkelaars én burgers, burgerinitiatieven / sociaal ondernemers.

Inhoud
De inhoudelijke organisatie van dit webinar is in handen van Daniëlle Harkes van Begonia Advies

Organisatie & inlichtingen
De logistieke organisatie van dit webinar is in handen van Nestas communicatie
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: nestas@nestas.nl

 


Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Inloggen