377WEBINAR WOONZORGANALYSES; NUT, NOODZAAK EN AANPAK

Webinar Woonzorganalyses; nut, noodzaak en aanpak
Donderdag 8 oktober 2020 (14.30 - 16.00 uur)

Woonzorganalyses
Een lokale of regionale aanpak van wonen en zorg start vaak met het opstellen van een woonzorganalyse. Het document brengt de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid in kaart. Het geeft inzicht in de huidige situatie (samenstelling woningbestand, bevolkingsopbouw, aanwezige zorg- en welzijnsvoorzieningen, inzet zorg en ondersteuning), behoeften, en trends en ontwikkelingen. Het is een hulpmiddel om met lokale partijen zoals gemeente, burgers, woningcorporatie, zorg- en welzijnsorganisatie tot een gezamenlijke woonzorgvisie en uitvoeringsprogramma te komen.

Vragen
-  Hoe maak ik een goede woonzorganalyse?
-  Welke data zet je erin (en welke niet)?
-  Kan je het zelf of is een onderzoeksbureau nodig?
-  Hoe deel je de woonzorganalyse met burgers en lokale partners?
-  Hoe helpt de analyse bij het maken van een gezamenlijke woonzorgvisie?
-  Worstel je met het maken van een analyse?
-  Of met het lezen ervan?
-  Wil je de gemeente aanzetten tot actie of relevante gegevens loskrijgen van de woningcorporatie?
Over deze vragen - en nog veel meer - gaat het webinar Woonzorganalyses; nut, noodzaak en aanpak.

Opbrengst
Na het meedoen aan dit webinar maak je een betere start met een woonzorganalyse in je eigen gemeente of regio. En kom je als lokale partner of actieve burger beter beslagen ten ijs als meedenker of doener met de gemeente.
-  Je hoort hoe de gemeente Delft de woonzorganalyse heeft uitgevoerd en hoe dat helpt bij het maken van een gemeenschappelijke woonzorgvisie.
-  Je maakt kennis met het project Kloosterkwartier, een inclusieve woonwijk in Veghel, en de rol van de gemeente.
-  Een ervaren adviseur deelt zijn stappenplan om goede woonzorganalyses te maken.
-  En er is alle ruimte om vragen te stellen aan een deskundig panel.

Bestemd voor
Dit webinar is bedoeld voor gemeenten en lokale samenwerkingspartners die met een  woonzorganalyse aan de slag willen én voor alle gemeenten die toe zijn aan het opfrissen van hun analyse.
Uit onderzoek van de Taskforce Wonen en Zorg bleek deze zomer dat ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland een woonzorganalyse heeft gemaakt. En de andere helft nog niet. er is dus nog veel werk aan de winkel!


Het webinar Woonzorganalyses; nut, noodzaak en aanpak is onderdeel van het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS. Het programma van het webinar vind je hier. Het webinar is kosteloos bij te wonen. Maar je moet je wel even aanmelden.

Webinar Woonzorganalyses; nut, noodzaak en aanpak
Donderdag 8 oktober 2020 (14.30 - 16.00 uur)

14.30 uur
Opening door gespreksleider
Daniëlle Harkes, initiatiefnemer platform ZorgSaamWonen, lid Ondersteuningsteam Wonen en Zorg RVO, eigenaar Begonia Advies

14.35 uur
Gemeente aan het woord
Interview met een wethouder en een ambtenaar over nut en noodzaak van een woonzorganalyse; de aanpak, het erbij betrekken van lokale partijen en de vertaling ervan naar een gemeenschappelijke woonzorgvisie en uitvoeringsprogramma 
Karin Schrederhof, wethouder wonen/wmo/sport Gemeente Delft
Arjan Primus, programmamanager Langer en Weer Thuis Gemeente Delft

14.55 uur
Project in beeld
Gemeente en ontwikkelaar over Kloosterkwartier Veghel
Coen Hendriks, partner bij Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
Gerrit Hagoort, strategisch adviseur Gemeente Meierijstad

15.15 uur
Stappenplan woonzorganalyse
Hoe doe je dat? Presentatie van een stappenplan door ervaren adviseur
Martin Bleijenburg, adviseur en mede-eigenaar Companen Advies

15.35 uur
Woonzorganalyse in de praktijk
Een ambtenaar van een gemeente en twee adviseurs geven kort hun gouden tips (en valkuilen) en beantwoorden vragen van deelnemers
Susan van Klaveren, senior adviseur wonen en zorg Platform31
Arjan Primus, programmamanager Langer en Weer Thuis Gemeente Delft
Martin Bleijenburg, adviseur en mede-eigenaar Companen Advies

15.50 uur
Vooruitblik
Heleen Stigter, secretaris Taskforce Wonen en Zorg
Susan van Klaveren, senior adviseur wonen en zorg Platform31
Birgitta Rottmann, adviseur RVO-OWZ

16.00 uur
Einde webinar

Webinar Woonzorganalyses; nut, noodzaak en aanpak

Datum
Donderdagmiddag 8 oktober 2020

Tijdstip
Aanvang webinar om 14.30 uur
Afsluiting webinar om 16.00 uur

Gratis deelname
Deelname aan dit webinar is gratis. Dit webinar word je aangeboden door het ministerie van VWS in het kader van het programma Langer Thuis.

Aanmelden
Je dient je vooraf aan te melden via deze website voor deelname aan het webinar en het ontvangen van een persoonlijke link voor deelname. Deze link ontvang je een dag voor het webinar.

Doelgroepen
De doelgroepen van het webinar zijn woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, architecten en ontwikkelaars én burgerinitiatieven / sociaal ondernemers.

Organisatie & inlichtingen
De organisatie van dit webinar is in handen van:
Nestas communicatie
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: nestas@nestas.nl


Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Inloggen