349

Programma

12.30 uur
Ontvangst met inlooplunch

13.30 uur 
Welkom            
Marijke Roskam, gespreksleider

Opening
Maria Molenaar, voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam

13.55 uur
Machteloos toezien is geen optie
Jelmer Mommers, Klimaatjournalist De Correspondent en schrijver van ‘Hoe gaan we dit uitleggen?’
Vertelt over zijn zoektocht naar de vraag hoe we gezamenlijk een rol van betekenis kunnen spelen in de klimaatverandering: hoe het tij te keren?
De machteloosheid voorbij; we geven zelf vorm aan de toekomst op aarde.

14.25 uur
Pauze

15.00 uur
Eerste ronde sessies

16.00 uur
Korte wisselpauze

16.15 uur
Tweede ronde sessies

17.15 uur
Woonstad Rotterdam Energie Challenge
De winnaars presenteren hun duurzame oplossingen     
Aansluitend: prijsuitreiking door juryvoorzitter Annemarie van Doorn, directeur Dutch Green Building Council

17.45 uur
Einde en netwerkborrel

Woonstad Rotterdam Energie Challenge: voor meer informatie zie de website

EERSTE RONDE SESSIES  


A. De staat van het klimaat 
Wie bepaalt hoe het met het klimaat gaat in ons land? Wie draaien er aan de knoppen en hoe effectief zijn die knoppen? Welke doelen worden er gesteld en hoe reëel zijn deze? Wie hebben er echt de macht over een beter milieu? Journalisten delen hun inzichten in de achterkant van de energietransitie in Nederland.

Met onder anderen Erik van der Walle, redacteur Energie & Duurzaamheid NRC Handelsblad (onder meer de serie “Warme Wijken”) en Marco Visscher, journalist en auteur van “De Energietransitie: naar een fossielvrije toekomst, maar hoe?”
Gespreksleiding: Marijke Roskam


B. Verduurzamen in bewoonde staat
Zeven miljoen woningen in dertig jaar tijd verduurzamen: dat kan alleen door woningen te verbeteren terwijl de bewoners er in blijven wonen. Woningcorporaties zijn hierin de voortrekkers. Zij vragen van hun huurders om hun huis op de schop te laten nemen en tijdens dat werk in de rotzooi te wonen. Hoe beperk je de overlast tot een minimum? Wat ervaren bewoners eigenlijk als overlast? Hoe en wanneer communiceer je met de bewoners? Hoe ga je om met klachten, met verzet? Bewonersbegeleiders delen hun waardevolle praktijkervaringen.

Met Ellen Bettonville, Ladies@WorkMartijn Deijl, projectleider Wijkverbetering Woonstad Rotterdam en Niels Götz, marketingpsycholoog en partner Delen Duurzame Energie
Gespreksleiding: Edwin Dortland, procesmanager Wijkverbetering Woonstad Rotterdam


C. Duurzaam voorbij de buitenmuren
Het werken aan de energietransitie in de vastgoedsector beperkt zich doorgaans tot gebouwen. Maar bewoners leven en werken ook buiten die muren; de gevolgen van hun gedrag reiken verder dan het vastgoed. Welke rol kunnen mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte spelen in het stimuleren van duurzaam gedrag? Wie neemt daarin het voortouw? Op zoek naar gezamenlijke aanknopingspunten.

Met onder anderen Paul Plambeck, projectleider Buro Sant en Co, Martin Guit, strateeg Mobiliteit Gemeente Rotterdam en Maarten Poot, CPO / CO-founder Felyx Sharing
Gespreksleiding: Hanneke van der Heijden, Woonstad Rotterdam


D. De gezonde stad 
Wonen in de Regio Rijnmond staat gelijk aan het roken van gemiddeld zeven sigaretten per dag. Longarts Hans in ’t Veen van het Franciscus Gasthuis schetst de situatie in Rotterdam en omstreken. Daaruit blijkt de urgentie van het werken aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Wat zijn de oplossingen en wat vraagt toepassing ervan van de bewoners? Hoe gaat Woonstad Rotterdam hier mee om? En wat zijn de consequenties voor nieuwbouw en voor het vastgoedbeheer?

Met Sam de Ligt, CEO Strooming en Hans in ’t Veen, longarts Franciscus Gasthuis & Vlietland
Gespreksleiding: Eric van Staveren, Woonstad Rotterdam


E. Stimuleren van duurzaam gedrag (herhaling in de tweede ronde is vol)
Afdwingen of verleiden? Begin het gesprek over duurzaam gedrag en de kans is groot dat de huurder tegenover je de hogere kosten te berde brengt. Duurzaam is duurder, of niet? Hoe krijg je als woningcorporatie de bewoners mee om bij te dragen aan een schonere wereld? Energiecoaches delen hun inzichten en ervaringen uit de weerbarstige praktijk.

Met onder anderen Aranka Sinnema, researcher en trainer Duwtje Onderzoeks- en adviesbureau voor gedragsverandering en Rieks Weerman, energiecoach
Gespreksleiding: Ivana Srecec-Gubez, Woonstad Rotterdam


TWEEDE RONDE SESSIES 


F. Klare Klimaattaal
Duurzaamheid, milieu, klimaat: elke term heeft bij verschillende groepen betrokkenen een andere lading. Hoe komen we tot wederzijds begrip? Om samen de doelstellingen voor een gezondere wereld te kunnen realiseren, is een gemeenschappelijke taal cruciaal. Weerman Reinier van den Berg spreekt dagelijks over de staat van het klimaat. Hoe raakt hij zijn doelgroepen? Welke taal spreekt aan?

Met Reinier van den Berg, duurzaam ondernemer
Onder leiding van: Arjan Hofmann, Woonstad Rotterdam


G. Einde aan de energiearmoede 
Stijgende energielasten vormen een belangrijke bron van zorg voor lagere inkomensgroepen. Duurzame energieopwekking kan helpen om deze hogere energielasten voor sociale huurders te beperken. Zo snijdt het mes van verduurzaming aan meerdere kanten. Maar wie is aan zet? Welke partijen hebben hun schouders onder deze opgave te zetten en wat maakt dat ze resultaat kunnen gaan boeken? Een gesprek over verantwoordelijkheden, mogelijkheden en oplossingsrichtingen.

Met Jane Martie-Chatlein, coördinator Energiebank Rotterdam, Ben Olierook, partnermanager lokale energieprojecten Greenchoice en Jos Versteeg, manager incasso Woonstad Rotterdam.
Gespreksleiding: Salomé Aussen, Opgavemanager Duurzaamheid Gemeente Rotterdam


H. Waterstof in de gebouwde omgeving
Waterstof wordt genoemd als een van de bouwstenen van de energietransitie. Wat zijn de kansen en de risico’s? Naast deze verkenning gaat Stedin in op de ervaringen met een proef waarin bestaande woningen verwarmd worden met HR-ketels op 100% waterstof. Hoe werkt het, wat zijn de lessen, de verwachtingen en perspectieven?

Met Albert van der Molen, expert Asset Management Infrastructurele Footprint Stedin en Ad van Wijk, professor Future Energy Systems TU Delft
Gespreksleiding: Dictus Miedema, Woonstad Rotterdam


I. Stimuleren van duurzaam gedrag (herhaling eerste ronde) VOL!
Afdwingen of verleiden? Begin het gesprek over duurzaam gedrag en de kans is groot dat de huurder tegenover je de hogere kosten te berde brengt. Duurzaam is duurder, of niet? Hoe krijg je als woningcorporatie de bewoners mee om bij te dragen aan een schonere wereld? Energiecoaches delen hun inzichten en ervaringen uit de weerbarstige praktijk.

Met onder anderen Aranka Sinnema, researcher en trainer Duwtje Onderzoeks- en adviesbureau voor gedragsverandering en Rieks Weerman, energiecoach
Gespreksleiding: Ivana Srecec-Gubez, Woonstad Rotterdam

Praktische informatie:
Deelname aan het Woonstad Rotterdam Energie Challenge Event is gratis maar niet vrijblijvend: na aanmelding rekenen wij op uw komst.

Verhinderd?
Bent u onverhoopt toch niet meer in de gelegenheid deel te nemen, dan vernemen wij dat graag van u per e-mail via aanmelding@nestas.nl

Aanvang / einde
Ontvangst met inlooplunch vanaf 12.30 uur. Start programma om 13.30 uur. Het event eindigt om 17.45 uur met een netwerkborrel 

Locatie
RDM Congrescentrum, Heijplaatstraat 17, 3089 JB Rotterdam

Bereikbaarheid
Met de auto
Over het water
Met het openbaar vervoer

Woonstad Rotterdam Energie Challenge: voor meer informatie zie de website

Loading...


Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Login