435

        

WEBINARS WOONZORGVRAAGSTUKKEN IN DE PRAKTIJK

Woonzorgvraagstukken in de praktijk

Een serie van 4 webinars waarin de woonzorgvraagstukken in de praktijk centraal staan. In samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg en in opdracht van ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG.

  1. Burgerparticipatie bij de woonzorgvisie, 16 juni 2021

  1. Versterken van het sociale cement in wooncomplexen, 6 juli 2021

  1. Langer thuis in een ander huis; over de mogelijkheden om de doorstroming van ouderen te stimuleren, 6 september 2021

  1. Verpleegzorg in de woonzorgvisie: hoe pak je dat aan? 14 oktober 2021

Alle webinars starten om 14.30 uur en eindigen om 16.15 uur.
 


Webinar Verpleegzorg in de woonzorgvisie: hoe pak je dat aan?
Donderdag 14 oktober 2021 (14.30 - 16.15 uur)

Steeds meer gemeenten hebben een woonzorgvisie en zetten stappen naar concrete prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg. De vraag naar verpleegzorg voor mensen met een intensieve zorgvraag is actueel. In het voorjaar 2021 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen VNG, ZN, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. Hierin is becijferd dat er de komende vijf jaar 25.000 extra verpleegzorgplekken bij moeten komen en in de vijf jaar daarna nogmaals 25.000 plekken. Deze plekken kunnen niet allemaal in een intramurale setting gerealiseerd worden. Steeds meer zal intensieve zorg ook in, al dan niet geclusterde, zelfstandige woningen verleend worden. Aandacht voor verpleegzorg bij het opstellen van de woonzorgvisie en de uitwerking in een uitvoeringsprogramma of prestatieafspraken is daarom van groot belang.
 
Wat gaan we doen?
In dit webinar verkennen we hoe de toenemende vraag naar verpleegzorg onderdeel kan worden van de woonzorgvisie en het uitvoeringsprogramma. We starten met uitleg over de organisatie van de intensieve zorg. Wie zijn de spelers en wat zijn de regelingen? Vervolgens gaan we in op de opgave en de oplossingsrichtingen. En kijken we naar de huidige praktijk. Waar komt de samenwerking tussen zorgkantoor en gemeente al van de grond? Hoe realiseer je snel nieuwe locaties voor intensieve zorg en wat is de ervaring met het bieden van verpleegzorg in geclusterde zelfstandige woningen? 

Wie doen er mee?
Het webinar wordt afgetrapt door Karin Schrederhof wethouder in Delft en ambassadeur van de Taskforce Wonen en Zorg. Per september is Zorgverzekeraars Nederland toegetreden tot de Taskforce. Een belangrijke stap in de samenwerking bij de aanpak van de woonzorgopgave, vindt Karin. Ze benadrukt het belang om ook lokaal en regionaal samen op te trekken. Brigitte Stockmann, projectmanager Wlz bij Menzis Zorgkantoor, schetst het landschap van de intensieve verpleegzorg en gaat in op de bijdrage die het zorgkantoor kan leveren aan de woonzorgvisie en -afspraken. Penny Senior, senior beleidsadviseur bij ActiZ, gaat in op de benodigde groei aan verpleeghuisplekken en hoe we daarin kunnen voorzien. Aan welke knoppen kunnen we draaien en wat zijn de knelpunten en kansen? 
Daarna nemen we een kijkje bij drie voorbeelden: in de regio Westland-Schieland-Delfland, Nieuwegein en Houten en Aarle-Rixtel. In de regio Westland-Schieland-Delfland (WSD) zetten ruim twintig partijen - gemeenten, zorgaanbieders en DSW Zorgverzekeraar& Zorgkantoor - hun handtekening onder het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg. Wethouder Karin Schrederhof en programmamanager bij DSW Ilse de Vries gaan in op de samenwerking tussen gemeente en zorgkantoor/zorgverzekeraar. Nieuwegein en Houten kennen een sterke toename aan ouderen. Vivian Broex, bestuurder van Zorgspectrum, vertelt over de zoektocht naar mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding. Kim van Uden, procesbegeleider bij Zorgboog, neemt ons mee naar Zonnetij, een wooncomplex voor ouderen waar ook verpleegzorg wordt gegeven.

Vragen die aan de orde komen
•    Wie zijn de spelers in de intensieve verpleegzorg?
•    Wat zijn zorgkantoor regio’s en hoe verhouden die zich met woningmarkt regio’s?
•    Waarom zijn meerjarenafspraken met zorgpartijen van belang?
•    Hoe groot is de opgave in de verpleegzorg?
•    Aan welke knoppen kunnen we draaien om in de opgave te voorzien?
•    Welke afspraken kun je maken als gezamenlijke partijen?
•    Wat werkt in de praktijk?

Voor wie?
Dit webinar is leerzaam voor gemeenten, zorgkantoren/zorgverzekeraars, zorgorganisaties, woningcorporaties, huurders- en ouderenorganisaties die de capaciteitsuitbreiding van de verpleegzorg een plek willen geven in de woonzorgvisie én tot een concrete aanpak willen komen. 

In de serie webinars ‘Woonzorgvraagstukken in de praktijk’ gaan we in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg en in opdracht van VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG in op de opgave die er ligt en de oplossingen die daarvoor in de praktijk gevonden worden. Ook gaan we op zoek naar mogelijke verbeterpunten waarmee de Taskforce Wonen en Zorg in werksessies aan de slag gaat. 

Afzenders
Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg, in opdracht van de ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG. Het webinar is kosteloos bij te wonen. Maar je moet je wel even aanmelden.

Webinar Verpleegzorg in de woonzorgvisie: hoe pak je dat aan?
Donderdag 14 oktober 2021 (14.30 - 16.15 uur)


14.30 uur
Welkom en opening
Daniëlle Harkes, gespreksleider en eigenaar Begonia Advies

14.35 uur
Aftrap over het belang van het onderwerp van dit webinar
Karin Schrederhof
, ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg

14.45 uur
Alles wat je altijd al wilde weten over … intensieve verpleegzorg

Wie zijn de spelers in de intensieve zorg; wat doe het zorgkantoor, wat is hun rol in de afspraken met zorgaanbieders? Wat zijn zorgkantoorregio’s en wat is het belang van meerjarige afspraken? Wat is het verschil tussen VPT en MPT en waarom zou je dat willen weten? Brigitte Stockman Projectmanager bij Menzis Zorgkantoor schetst het landschap van de intensieve verpleegzorg en gaat in op de bijdrage die het zorgkantoor kan leveren.
Brigitte Stockmann, projectmanager Wlz, Menzis Zorgkantoor

15.00 uur
De opgave in beeld
Hoe groot is de verwachte benodigde groei aan verpleeghuisplekken en hoe kunnen we daarin voorzien? De komende vijf jaar moeten er 25.000 plekken bij komen. Welke uitbreidingsplannen zijn er al in voorbereiding bij zorgorganisaties? Is dat realistisch en aan welke knoppen kunnen we draaien? En welke knelpunten zijn er? Penny Senior, senior Beleidsadviseur bij ActiZ praat ons bij over de stand van zaken.
Penny Senior, senior beleidsadviseur ActiZ

15.10 uur
Delft en DSW; partners door de schotten heen
De regio Westland-Schieland-Delfland (WSD) bereidt zich voor op de woonzorgopgave van de toekomst. Ruim twintig partijen - gemeenten, zorgaanbieders en DSW Zorgverzekeraar & Zorgkantoor - zetten hun handtekening onder het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg. Wethouder Karin Schrederhof en programmamanager bij DSW Ilse de Vries gaan in op de samenwerking met zorgkantoor/zorgverzekeraar. Welke gesprekken moeten zorgkantoor en gemeente voeren? Waar maak je afspraken over, wat heb je van elkaar nodig? Hoe betrek je de woonkant bij de vragen rond intensieve verpleegzorg? Hoe zitten de huidige scheidslijnen tussen vergoedingssystemen in de weg? 
Karin Schrederhof, wethouder wonen, Wmo en sport gemeente Delft en Ilse de Vries, programmamanager regionale aanpak ouderenzorg 
DSW Zorgverzekeraar 

15.25 uur
Quick wins in Nieuwegein
Zorgspectrum is voortvarend op zoek naar oplossingen voor de snel groeiende behoefte aan wonen&zorg voor ouderen in Nieuwegein. De voormalige groeigemeente bestaat dit jaar 50 jaar. De dertigers van toen zijn de tachtigers van nu. De komende jaren zal de vraag naar intensieve zorg snel toenemen. Zorgspectrum ontwikkelde een woonzorglocatie in een voormalig kantoorpand en werkt in buurgemeente Houten met modulaire units voor geriatrische revalidatie. Bestuurder Vivian Broex vertelt over de samenwerking en strategische keuzes die nodig zijn voor capaciteitsuitbreiding.
Vivian Broex, voorzitter raad van bestuur Zorgspectrum

15.35 uur
Verpleeghuiszorg in (geclusterde) zelfstandige woningen
In Aarle-Rixtel staat Zonnetij, een appartementencomplex voor ouderen dat dit jaar met een nieuwe opzet is gestart. Samen met de gemeente Laarbeek, woningcorporatie Wocom en de bewoners in en om het gebouw, wil De Zorgboog een woonzorgvorm realiseren die het gat vult tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Kim van Uden is procesbegeleider en neemt ons mee in de ontwikkeling van het concept en de eerste ervaringen.
Kim van Uden, projectleider Zorgboog

15.45 uur
Reflectie op de praktijkvoorbeelden en vooruitblik naar de werksessie
Magdeleen Sturm, organisator werksessies Taskforce Wonen en Zorg

16.15 uur
Afsluiting
Daniëlle Harkes, gespreksleider en eigenaar Begonia Advies

Webinar Verpleegzorg in de woonzorgvisie: hoe pak je dat aan?

Datum
Donderdagmiddag 14 oktober 2021

Tijdstip
Aanvang webinar om 14.30 uur
Afsluiting webinar om 16.15 uur

Gratis deelname
Deelname aan dit webinar is gratis. Dit webinar word je aangeboden door de Taskforce Wonen en Zorg in het kader van het programma Langer Thuis.

Aanmelden
Je dient je vooraf aan te melden via deze website voor deelname aan het webinar en het ontvangen van een persoonlijke link voor deelname. Deze link ontvang je een dag voor het webinar.

Doelgroepen
Dit webinar is leerzaam voor gemeenten, zorgkantoren/zorgverzekeraars, zorgorganisaties, woningcorporaties, huurders- en, ouderenorganisaties die de capaciteitsuitbreiding van de verpleegzorg een plek willen geven in de woonzorgvisie én tot een concrete aanpak willen komen. 

Inhoud
De inhoudelijke organisatie van dit webinar is in handen van Daniëlle Harkes van Begonia Advies

Organisatie & inlichtingen
De logistieke organisatie van dit webinar is in handen van Nestas communicatie
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: nestas@nestas.nl

 


Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Inloggen